Welkom op de website van Albert Koedam Consultancy
Na een jarenlange ervaring in de wereld van woningcorporaties ben ik in 2012 gestart als zelfstandig adviseur. Ik richt me op corporaties en zorginstellingen en mijn focus ligt primair op de thema's energie, duurzaamheid en domotica.

Op deze themagebieden ligt voor zowel corporaties als zorginstellingen de komende jaren een grote uitdaging. Het gaat om de betaalbaarheid van het wonen, het terug-dringen van de footprint en het slimmer maken van woningen om de vergrijzing het hoofd te bieden.

Mijn netwerk bij corporaties en bij allerlei soorten aanbieders en branches in de markt helpt mij om corporaties die resultaten willen maar niet weten hoe dit te realiseren aan partners of oplossingen te helpen.

Anderzijds kan ik aanbieders helpen hun aanbod toe te spitsen op de vragen van corporaties en de condities waaronder woningcorporaties moeten werken.

+31 6 53 444 503